Technische commissie

De Technische Commissie heeft een aantal verenigingstaken.

  • Het fungeren als meldpunt voor technische problemen en -wensen ten aanzien van de woningen of in de directe omgeving* daarvan;
  • Het registreren en categoriseren van die problemen, zodat onderscheid tussen incidenten en systematische problemen duidelijk wordt;
  • Het bundelen van problemen en van de inspanningen om die problemen op te lossen, via contacten met deskundigen, de politiek enz.

De volgende taken en verantwoordelijkheden liggen niet bij de Technische Commissie.

  • Het aangaan van verplichtingen namens 1 of meer bewoners**;
  • Het optreden als opdrachtgever en/of toezichthouder namens 1 of meer bewoners;
  • Het fysiek oplossen van technische problemen.

* Bijvoorbeeld: betreffende straatverlichting, riolering, isoleren en ophogen kruipruimtes enz.
** Bijvoorbeeld: wel een inspanning doen om een leverancier tot kwantum korting te bewegen, maar iedere betreffend lid sluit zijn eigen overeenkomst met die leverancier

Leden
Jolt Oostra

e-mail: Technische Commissie