Doel

Artikel 3 van de statuten:
“De vereniging heeft ten doel: Het bevorderen van de leefbaarheid van de wijk Ommoord, meer in het bijzonder ten behoeve van de bewoners van de woningen gelegen in de buurt Keizershof, en het behartigen van die belangen van de bewoners van genoemde wijk, welke met hun woonsituatie verband houden, zomede al hetgeen met het vorenstaande verband houdt.”

Artikel 4 van de statuten:
“Leden van de vereniging kunnen zijn personen, die bewoners zijn van woningen in de artikel 3 genoemde wijk”