De Vereniging

Bewonersvereniging ‘Heide-Bes’, is op 30 november 1979 opgericht en is sindsdien zonder onderbreking in touw voor het welzijn in de buurt Keizershof.

Een vereniging met een bestuur, bestaande uit uw medebewoners, die in alle bescheidenheid trots is op de bereikte positie en zich door dik en dun gesteund weet door de ruim 450 leden.

Een vereniging die soms op komt voor het individuele maar vooral voor een gemeenschappelijke: gezamenlijke belangenbehartiging waar je juist als individu zo moeilijk gehoord wordt en de belangen vaak het grootst zijn.

Een vereniging die haar leden informeert middels het geregeld verschijnende periodiek INFO en haar website.