‘Heide-Bes’ met energie

De commissie “Heide-Bes met energie”, richt zich op de bevordering van DUURZAAMHEID in onze wijk.

Onze werkwijze is: Eigen kennis op het gebied van duurzaamheid vergroten en delen met de andere ‘Heide-Bes’ bewoners.

  • Niet alleen technisch, ook subsidiemogelijkheden, inkoop tactiek, communicatie enz.
  • Uitgangspunt: energie, die je bespaart hoeft niet aangevoerd of opgewekt te worden

Voorbeelden van onderwerpen:

  • Vloerisolatie: Inventarisatie mogelijkheden/materialen.
  • Toepassing van zonnepanelen

Uitvoering van plannen met en door ‘Heide-Bes’-leden, die belangstelling tonen, waarbij die leden zelf de zakelijke partij zijn voor opdrachten naar hun leveranciers of installateurs.

Leden
Daniel Kool
Jolt Oostra
Jeroen Timmers
Pim Wegbrands
Richard Zandbergen

e-mail: Commissie ‘Heide-Bes’ met energie