‘Heide-Bes’ met energie

De commissie “Heide-Bes met energie”, richt zich op de bevordering van DUURZAAMHEID in onze wijk.

Onze werkwijze is: Eigen kennis op het gebied van duurzaamheid vergroten en delen met de andere ‘Heide-Bes’ bewoners.

  • Niet alleen technisch, ook subsidiemogelijkheden, inkoop tactiek, communicatie enz.
  • Uitgangspunt: energie, die je bespaart hoeft niet aangevoerd of opgewekt te worden

Voorbeelden van onderwerpen:

  • Vloerisolatie: Inventarisatie mogelijkheden/materialen.
  • Toepassing van zonnepanelen

Uitvoering van plannen met en door ‘Heide-Bes’-leden, die belangstelling tonen, waarbij die leden zelf de zakelijke partij zijn voor opdrachten naar hun leveranciers of installateurs.

Leden
Hans Broekhof
Willem Elbers
Ben de la Mar
Jolt Oostra
Jeroen Timmers
Pim Wegbrands
Richard Zandbergen

e-mail: Commissie ‘Heide-Bes’ met energie