Fotovergelijk A13/16

De A13/A16 varianten met bovengrondse ligging tussen Ommoord en Terbregge en door het Lage Bergsche Bos, met een passage van de Rotte via een aquaduct, vergeleken met de inpassing van de A20 bij Nieuwerkerk aan den IJssel.

Rijkswaterstaat gaat in de “Tracéstudie/MER” (Milieu Effect Rapportage) in de loop van 2008 een aantal varianten onderzoeken voor de A13/A16. Daaronder de volgende varianten:

  • Tussen Ommoord en Terbregge ligt het tracé niet overdekt op maaiveld of verdiept
  • Voor de Rottekruising naast een tunnel ook een aquaduct en een brug
  • Voor de passage van het Lage Bergsche Bos naast een tunnel ook een zogenaamde halfverdiepte ligging met grondwallen ter weerszijden of een verdiepte betonnen bak die van boven dus open is.

Om een beeld te geven van hoe dit eruit kan gaan zien is de huidige situatie vergeleken met de inpassing van de A20 bij Nieuwerkerk aan den IJssel, waar de ringvaart met een aquaduct wordt gepasseerd. De situatie daar is door de hoogteligging van Ringvaart en rijksweg goed vergelijkbaar met de Rottekruising. Die kruising zal afhankelijk van de variant ergens tussen Branddreef en Vaandragerdreef komen te liggen.

Er zijn steeds twee foto’s naast elkaar geplaatst. De foto met de A20 (rechts) geeft steeds een redelijk exact beeld van hoe het er op de linker situatie uit gaat zien. Dit is bereikt doordat alle foto’s zijn gemaakt met een zelfde brandpuntsafstand van 2.0 (allemaal op exact dezelfde wijze ingezoomd dus).
De grondwallen van de halfverdiepte ligging zijn niet aanwezig op de A20 foto’s, maar duidelijk is, dat dit voor de inpassing geen verbetering kan betekenen, maar slechts een grotere vernietiging van aanwezige recreatiewaarden.
De verdiepte betonnen bak vergt iets meer voorstellingsvermogen, maar de ingreep op de huidige situatie wordt er niet minder om.

De A20 is 2×3 rijstroken breed. De A13/A16 zal aanvankelijk 2×2 rijstroken krijgen, maar er wordt in het ontwerp rekening gehouden worden met een toekomstige uitbreiding naar 2×3, waarbij overigens niet wordt uitgesloten dat 2×3 al direct aangelegd zal worden. Het is dus reëel om in de fotovergelijking uit te gaan van een toekomstige situatie die vroeger of later zal gaan ontstaan.

De foto’s tonen overduidelijk aan, dat een goede inpassing van een niet volledig ondergrondse oplossing absoluut onmogelijk is. Daarbij maakt het niet uit of de weg nu 500m naar links of naar rechts schuift, de invloed van de weg op een paar honderd meter afstand zal ook nog enorm blijken.

Er is maar één oplossing en dat is ONDERGRONDS, ongeacht de plaats waar Rotte en Bergsche Bos worden gekruist.

1a Vanaf Bergse Linker Rottekade (zuidzijde Rotte) / Kijkrichting zuid / Ommoord (Varenhof, Rozenbuurt) ligt links van de foto, Terbregge rechts
1a Vanaf Bergse Linker Rottekade (zuidzijde Rotte) / Kijkrichting zuid / Ommoord (Varenhof, Rozenbuurt) ligt links van de foto, Terbregge rechts
1b Vanaf aquaduct Nieuwerkerk a/d IJssel / Kijkrichting west over de A20
1b Vanaf aquaduct Nieuwerkerk a/d IJssel / Kijkrichting west over de A20
2a Vanaf Bergse Linker Rottekade (zuidzijde Rotte) / kijkrichting oost / Varenhof, Rozenbuurt en Terbregge rechts
2a Vanaf Bergse Linker Rottekade (zuidzijde Rotte) / kijkrichting oost / Varenhof, Rozenbuurt en Terbregge rechts
2b Aquaduct van de Ringvaart in Nieuwerkerk a/d IJssel / kijkrichting noord, dwars over de A20/ standpunt direct voor de 6m lager gelegen A20
2b Aquaduct van de Ringvaart in Nieuwerkerk a/d IJssel / kijkrichting noord, dwars over de A20/ standpunt direct voor de 6m lager gelegen A20
3a Vanaf Rottekade (noordzijde Rotte) / kijkrichting noord, over Branddreef naar Lage Bergsche Bos
3a Vanaf Rottekade (noordzijde Rotte) / kijkrichting noord, over Branddreef naar Lage Bergsche Bos
3b Vanaf Aquaduct van de Ringvaart in Nieuwerkerk a/d IJssel / kijkrichting oost over de A20
3b Vanaf Aquaduct van de Ringvaart in Nieuwerkerk a/d IJssel / kijkrichting oost over de A20
4a Vanaf Rottebandreef / kijkrichting noord, over Branddreef naar Rottekade (100m vanaf de Rotte)
4a Vanaf Rottebandreef / kijkrichting noord, over Branddreef naar Rottekade (100m vanaf de Rotte)
4b Aquaduct van de Ringvaart in Nieuwerkerk a/d IJssel / kijkrichting oost 100m voor de Ringvaart
4b Aquaduct van de Ringvaart in Nieuwerkerk a/d IJssel / kijkrichting oost 100m voor de Ringvaart
5a Vanaf Rottebandreef / kijkrichting noord, over Vaandragerdreef naar Rottekade, (200m vanaf de Rotte)
5a Vanaf Rottebandreef / kijkrichting noord, over Vaandragerdreef naar Rottekade, (200m vanaf de Rotte)
5b Aquaduct van de Ringvaart in Nieuwerkerk a/d IJssel / kijkrichting oost 200m voor de Ringvaart
5b Aquaduct van de Ringvaart in Nieuwerkerk a/d IJssel / kijkrichting oost 200m voor de Ringvaart
6a Lage Bergsche Bos
6a Lage Bergsche Bos
6b A20
6b A20
7a Lage Bergsche Bos / Hondenstrand
7a Lage Bergsche Bos / Hondenstrand
7b A20
7b A20
8a Lage Bergsche Bos
8a Lage Bergsche Bos
8b A20
8b A20