Vergaderschema 2012

Onze bestuursvergaderingen zijn altijd toegankelijk voor al onze leden en geïnteresseerden. Ze worden gehouden op de Kinderboerderij of in de Romeijnshof bij de BOO. Wij stellen het wel op prijs dat u van tevoren even doorgeeft aan ons secretariaat als u komt. Dit kunt u doen via: secretariaat@heidebes.nl

Vergaderdata:
dinsdag 24 april 2012
woensdag 6 juni 2012
dinsdag 21 augustus 2012
woensdag 3 oktober 2012
dinsdag 27 november 2012
woensdag 9 januari 2013 = pre ALV vergadering
woensdag 13 februari 2013 =ALV
dinsdag 19 maart 2013

Algemene ledenvergadering:
woensdag 13 februari 2013