Aanpak speelveld Callunapad

In het najaar is de deelgemeente van plan het speelveld bij het Callunapad op te knappen. Het wat, hoe en wanneer is beschreven in bijgevoegde brief van de deelgemeente: Speelveld Callunapad  situatietekening Callunapad

3 gedachten over “Aanpak speelveld Callunapad

 1. Ik hoorde dat er over deze plannen niet de mening is gevraagd van direct omwonenden. Is dat zo en zo ja: wat gaat onze vereniging daaraan doen?
  Overigens: van welke planeet komt iemand ie in ons mooie groene gebied een kunstgrasveld gaat aanleggen?

  • Beste Maarten,

   Ik ben juist blij dat er plannen zijn om een kunstgrasveld aan te leggen! Het huidige veld is na regen een modderpoel en zie dan niet graag dat onze kinderen er spelen. Het huidige veld is een “knollentuin” en niet te bespelen. Voorts is het mogelijk om op een kunstgrasveld meerdere sporten te beoefenen dan alleen maar voetbal. Denk hierbij aan hockey, jeu de boules (geschikt voor jong en oud!) en vele andere (bal)sporten. Een balletje slaan (hockey) is op het huidige veld niet mogelijk.
   Met andere woorden. Kinderen kunnen met alle jaargetijden en weersomstandigheden gebruik maken van het veld en meer bewoners (jong en oud) kunnen gebruik maken van de faciliteiten.

   Mijn mening: het is juist een aanvulling voor de wijk en zeker van deze tijd.

   Met vriendelijke groeten,
   Aad van holten

  • Beste Maarten,

   Dit is niet correct. De direct betrokken bewoners zijn de bewoners van de Brinkheide en (deels) de Troostheide. Op de Brinkheide wonen 20 leden van de Heide-Bes en op de Troostheide 15. Deze leden hebben in april j.l. onze nieuwsbrief INFO ontvangen met een artikel over de voornemens van het opknappen van het veldje. Tevens wonen er op de Brinkheide bestuursleden en kaderleden die deel hebben genomen aan de vergadering waarbij dit onderwerp is besproken en inzage hebben in de notulen.

Reacties zijn gesloten.