Verblijfsplek Rottebanbrug

In het project ‘Verblijfsplek Rottebanbrug’ maken we (Staatsbosbeheer) een nieuwe inrichting bij de brug, zodat dit punt aantrekkelijker wordt om te verblijven. De plek is een belangrijke verbinding tussen land en water.
Onderdeel van de eerste ideeën is het verwijderen van een stuk fietspad direct langs de Rotte om daar ruimte te maken om te zitten en om het ook voor kanovaarders gemakkelijker te maken hun kano de kant op te tillen om over te stappen naar het Hoge Bergse Bos of op een fiets hun tocht te vervolgen of om even aan land te gaan om te pauzeren.
Het oversteekpunt van brug naar de Rottebandreef en de andere kant op richting Ommoord is natuurlijk ook een knelpunt in de huidige situatie en dat willen we met een nieuwe inrichting verbeteren en veiliger maken. Verder krijgt één van de Rottekijkers hier een tijdelijke plek.
Op de projectpagina over de ontwikkeling Rottebanbrug is dit project nader toegelicht.

Hierbij een presentatie van de eerste verkenning  en schetsen als presentatie opgenomen.

Het project heeft samenhang met het ontwikkelingsplan Rottemeren. U vindt informatie op de website van het Recreatieschap en documentatie van het ontwikkelplan.

4 gedachten over “Verblijfsplek Rottebanbrug

 1. De brug is al niet meer toereikend. Een tweede voetgangersbrug ernaast ?
  Aan de kant van de skiheuvel, voor mij de overkant, een parkeerverbod voor auto’s. Bij de skiheuvel is een ruime parkeerplaats.
  Fietsen en wandelen gaat allang moeilijk samen. Wandelen is gewoon gevaarlijk .
  Fietsers racen als een gek , waarschuwen niet of nauwelijks, een wandelpad extra is nodig. Eenrichtingsverkeer voor fietsers?
  Verder zouden er meer zit – en picknickplek heb inclusief vuilnisbakken moeten komen, zeker in het Bergse bos.

 2. Beste mevrouw, meneer, ik heb de plannen bekeken voor de Rottebanbrug en maak hier bezwaar tegen; het zal een heel drukke plek gaan worden, met veel overlast voor de rust die daar nu nog wordt ervaren. Het meer overzichtelijk maken van de oversteek van de weg lijkt me prima. Maar als er een vergroting van het relaxgebeuren gemaakt gaat worden, gaan de recreanten van alle kanten toestromen en zal t onoverzichtelijk druk gaan worden. Hierdoor komt juist de rust van de plek zoals die er nu nog is in het gedrang.
  Voor mens en dier niet het uitgangspunt van het beschermde natuurplaatje. Ik woon hier (Bosbes) al meer dan 27 jaar met groot woongenot in de wijk bij de Rotte en hoop hier nog lang van dit bijzonder stukje Rotterdam te kunnen blijven genieten. Met respect voor natuur en mens in juiste balans.

 3. Goed dat er wat aan gedaan wordt! Het ís al een drukke plek in de zomer dus kun je de zaken maar beter goed aanpakken. Of moeten er borden komen met verboden toegang? Het wordt tijd dat het fietspad vlak langs de brug wordt afgesloten want dat is echt levensgevaarlijk voor wandelaars en zwemmende jeugd en ze kunnen ook onderlangs dat is veel veiliger.

 4. Wij zijn blij met de aandacht die er vanuit Staatsbosbeheer is voor deze plek, vanuit verkeerveiligheid en natuurwaarden (bomen). Het uitgangspunt vanuit onze recreatieve ervaringen in het gebied is: rustig recreëren in de groene ruimte.

  Ideeën voor de ontwikkeling:
  – ‘natuur inclusief’ inrichten i.s.m. Rotta (zo groen mogelijk bijdragen aan natuurwaarden)
  – kleinschalige voorzieningen passend bij de kwetsbaarheid van het gebied, dus autoloos, langzame recreatie faciliteren (fiets, wandel, kano)
  – snelheidsbeperkende maatregelen bij de brug als bij oversteken weg (bv. drempels)
  – geprojecteerde kanovlonder is niet functioneel voor kanovaarders, want het betreft geen doorgaand water; de huidige steigervoorziening voldoen.
  – grote afmeervoorziening als mede foodtruck in kwetsbaar gebied onwenselijk, suggestie: plaats een dergelijke voorziening bv. bij de skiberg!

Reacties zijn gesloten.