Verblijfsplek Rottebanbrug-vervolg

Via verschillende kanalen zijn er bij het bestuur van ‘Heide-Bes’ diverse reactie binnen gekomen betreffende de plannen “verblijfsplek Rottebanbrug”. Deze reacties zijn verzameld en verwerkt in een brief welke tijdens de bestuursvergadering op woensdagavond  10 maart 2021 is vastgesteld. Deze brief is d.d. 12 maart per email verstuurd naar mevrouw Banus van Staatsbosbeheer.

Aanspreekpunt namens ‘Heide-Bes’ is Jolt Oostra. Reacties kunt u onder het bericht plaatsen.