Ontsluiting perceel BLR451 via President Wilsonpad?

Ontsluiting perceel BLR451 via President Wilsonpad: Hoorzitting op 24 november 2022.

Sinds er woningen aan de Bergse Linker Rottekade (BLR) staan, dus meer dan honderd jaar lang, is de gebruikelijke ontsluiting van die woningen via de Bergse Linker Rottekade richting Oud Verlaat.

Het zal de meesten van u bekend zijn dat er 2 bezwaarprocedures lopen tegen de plannen van de gemeente Rotterdam om de bewoner van BLR 451 toegang tot dat perceel te verlenen via het President Wilsonpad. De bezwaren richten zich tegen het zogeheten Verkeersbesluit (ombouw Wilsonpad tot fietsstraat auto te gast) en de omgevingsvergunning (ontsluiting van perceel BLR 451 naar het Wilsonpad)

Vanuit de groep bewoners uit de Zuurbes en anderen, uit de Aalbes en Bosbes, is tijdens de hoorzitting het (op een heel laat moment) ontvangen verweer van de gemeente tegen deze bezwaren besproken en bestreden met argumenten.

Het gaat inhoudelijk om vooral technische aanpassingen van het fietspad, met borden, passeerstroken enz. die nodig zijn voor een weg met “fietspad, autoverkeer te gast” .

Wanneer het fietspad zo omgebouwd is volgt een tweede inhoudelijke procedure, namelijk een stukje weg van ca. 15 m vanaf het erf van BLR451 naar dat pad.

Volgens de omwonenden moeten deze 2 aangekondigde maatregelen in samenhang bekeken worden, ook al worden de bezwaren in afzonderlijke procedures behandeld.

De discussies tijdens de hoorzitting gingen vooral over de onveiligheid voor fietsers en wandelaars die in de nieuwe situatie zou ontstaan en het onbegrip voor de toestemming van 1 bewoner van de Rottekade om van het aangepaste fietspad gebruik te maken. Temeer daar de andere bewoners van de Rottekade, inclusief het belendende perceel 450 ontheffing hebben om via de Rottekade te rijden richting Oud Verlaat.

Hoe gaat het verder?

Naar verwachting zal het college van burgemeester en wethouders op basis van de adviezen van de bezwaarschriftcommissie over 4 tot 6 weken een besluit op beide bezwaarschriften nemen. Over het eindresultaat is momenteel niets te zeggen. We hopen natuurlijk op twee positieve besluiten. Mocht dit niet het geval zijn dan zal beroep worden aangetekend bij de rechtbank (inclusief verzoek om een voorlopige voorziening)

Zolang er nog geen onherroepelijk besluit is genomen mogen de bewoners  BLR 451 met de auto met tijdelijke ontheffing over het President Wilsonpad blijven rijden.

Wordt dus vervolgd…..

4 gedachten over “Ontsluiting perceel BLR451 via President Wilsonpad?

  1. Ik vind het onverantwoordelijk. Er rijden fietsers, scootmobielers, rolstoelers, wandelende mensen met kinderen.

  2. Beste mensen.
    Hartelijk bedankt voor alle moeite. Ik vind het super dat jullie zoveel tijd en energie steken in deze zaak. Ik begrijp niet dat de bewoners van deze twee percelen zoveel macht hebben en dit hebben kunnen doorduwen. Ze moeten zich schamen dat ze dit überhaupt wíllen. Er spelen zomers zoveel kinderen op het fietspad (rolschaatsend, of met een stepje naar beneden roetsjend of natuurlijk gewoon fietsend). Ik vind het onverantwoord dat er dan auto’s tussendoor gaan. Natuurlijk maken zeer veel andere automobilisten óok gebruik van dit fietspad. Vaak rijden ze er veel te hard. Ik houd mijn hart vast voor al die kinderen die gebruik maken van dit fietspad.

  3. Hoewel het voor de bewoner van het perceeel BLR 451 lastig is om het pand per auto te bereiken, ben ik het eens met de twee bezwaarprocedures. Ik vind de gekozen vorm van ontsluiting onveilig voor fietsers en wandelaars en daarnaast is deze ontsluiting uitsluitend van toepassing voor één bewoner.

  4. Bep Mol.
    Ook ik ben het eens met de twee bezwaarprocedures.De mensen die deze woningen hebben laten bouwen wisten dat de ontsluiting via een andere weg ging en nu start één van de twee een bezwaarprocedure. Het is onverantwoord om daar met auto’s te gaan rijden als er zoveel wandelaars, en kinderen lopen en spelen en er fietsers gebruik maken van het pad.

Reacties zijn gesloten.