ALV2022 notulen

Op pagina ‘INFO’ kunt u de INFO van 2022 ophalen. Zoals gebruikelijk zijn de notulen van onze ALV over het jaar 2021 in de INFO geplaatst. Bij de rondvraag is een vraag/mededeling van een lid niet goed genotuleerd. De juiste tekst moet zijn:

Mw Koppers: “Beste Hans, wat ik tijdens de vergadering gezegd heb, is dat ik na een van de zware stormen buiten met buurtgenoten heb staan praten. Het gaat om buren waarvan de tuinen direct liggen aan de President Wilsonweg. Enkele populieren waren afgebroken of er waren grote takken afgebroken. Buren maakten zich zorgen om hun veiligheid en die van hun huizen en zouden het liefst de populieren gerooid en vervangen zien door nieuwe bomen.”

Eén gedachte over “ALV2022 notulen

  1. Ik heb destijds melding gedaan bij de gemeente waarop niet werd gereageerd. In augustus kwamen nog 2 grote takken op het voetpad achter onze huizen terecht. Gelukkig snachts waardoor persoonlijk leed ons bespaard bleef. Weer gemeld en verzocht om aanpak van de bomen maar verder dan opruimen zijn ze niet gegaan. Een bewonersvereniging kan hier meer gewicht in de schaal brengen.

Reacties zijn gesloten.