ALV 2022

Uitnodiging en agenda Algemene Ledenvergadering (ALV) 2022

Vergadering:             43ste Algemene Ledenvergadering
Plaats:                       Open Hof Ommoord, Regenboogzaal, Hesseplaats 441
Datum/tijd:               Woensdag 30 maart 2022 / 20:00 uur
Voorzitter:                 Hans de Vries
Secretaris:                vacant
 

 1. Opening
 2. Notulen van de 42ste Algemene Ledenvergadering d.d. 31 mei 2021
  De notulen van deze vergadering zijn gepubliceerd in de INFO 41e jaargang nr.1 – mei 2021, te downloaden vanaf onze website.
 3. Verslag van de secretaris
 4. Verslag van de kascontrolecommissie
 5. Verslag van de penningmeester
 6. Benoeming van de kascontrolecommissie 2022
 7. Begroting, contributievoorstel 2022
 8. Samenstelling bestuur 2022
  Het bestuur bestaat thans uit 5 leden. Volgens de statuten bestaat het bestuur uit maximaal 7 leden en treedt het huidige bestuur af. Vier bestuursleden stellen zich herkiesbaar. Wij zoeken dringend een vijfde bestuurslid. U kunt zich, mits u lid bent, verkiesbaar stellen conform het bepaalde in artikel 13 lid 2 van onze Statuten. De Statuten vindt u op onze website onder “Doel”.
 9. Rondvraag en sluiting
  Indien u uw vraag vooraf bekend maakt via e-mail of per post, heeft u de meeste kans op een gedegen antwoord op de vergadering zelf. email: secretariaat@heidebes.nl

Na afloop van de vergadering kan vanzelfsprekend onder het genot van een hapje en een drankje vrij worden gediscussieerd. Wij hopen u op woensdag 30 maart a.s. te mogen verwelkomen.

Hans de Vries

Voorzitter