Afvalscheiding

Verslag overleg met de projectleider Schone Stad; Sander Beumer
Datum: 27 mei 2015
Plaats: Gerard Goosenhuis
Aanwezig: Sander Beumer en namens de bewonersvereniging: Sander van Ee, Janneke van Jeveren en Hans de Vries.

Sander van Ee heeft voor het overleg een aantal vragen gestuurd die wij vanuit de bewonersvereniging hebben betreffende afvalscheiding en de verstrekking van een extra container hiervoor. Sander Beumer geeft aan dat hij graag zijn verhaal wil doen.
Het allereerst wat de afvalcoach graag kwijt wil, is dat het verhaal zoals dat in de Metro (13-5-2015) stond over het direct beboeten niet juist is. Wanneer mensen willen weten hoe het werkelijk allemaal zit, kunnen ze de website raadplegen. (http://www.rotterdam.nl/afval).

De vraag die bovenaan ligt is, waarom Rotterdam afval wil gaan scheiden. Dat heeft te maken met een aantal factoren:
> Het is Europees beleid om afval te scheiden;
> Het werkt kostenbesparend;
In 2006 werd het afval scheiden gestopt omdat het in die tijd nog niet rendabel was, maar nu zeker wel. Nu is het zo dat wanneer men een ton afval laat verbranden bij de AVR, dat € 110 kost terwijl een ton GFT veel goedkoper is met € 35 per ton. Papier levert geld op.
> De grondstoffen raken op. Een deel van het GFT wordt verwerkt tot biobrandstof;
> GFT is 30% van het afval (wat betreft gewicht). Dat is dus meer dan papier met 17,5% en plastic met 10,4%.

Een veelgehoord probleem is dat er weer een container bij is gekomen. Ruimte speelt een rol hierbij, maar ook stankoverlast. Vanaf september kunnen mensen voor wie de container te groot is, deze omruilen voor een kleinere. De maat die nu geleverd is, is 240 liter. Men kan deze later in het jaar omruilen voor een van 140 liter. Daarnaast is er de mogelijkheid om de papierbak in te leveren. Dat kan nu al, maar er gaat in het najaar geïnventariseerd worden en dan kunnen mensen aangeven wat ze precies voor een maat willen en of ze de papiercontainer willen houden.

Het is de bedoeling dat alle oude bakken in januari 2016 zijn vervangen door nieuwe met een chip. De oude bakken worden ook weer hergebruikt. Ze worden namelijk verkocht aan landen in Oost-Europa.

In de weekbladen en op de website staan tips om geurtjes, maden en dergelijke te voorkomen. Bij extreem warm weer kunnen de biozakjes gebruikt worden en mag GFT ook bij het restafval wanneer dat de bak is die in die week wordt opgehaald.

Nu staan er voor plastic containers bij de supermarkten. Wij vroegen Sander Beumer of het mogelijk is er een aan het begin van de wijk te plaatsen. Nu is dit nog geen landelijk beleid. Zodra dat wel zo is zullen er meer containers komen. Maar hij wilde wel gaan navragen of het mogelijk was om bij wijze van proef een container bij ons in de buurt neer te zetten.

Hoe zit het met de chip op de container?
Er zijn plaatsen in ons land waar men meet hoe vaak jouw bak geleegd wordt. Op basis daarvan moet men afvalheffing betalen. In Rotterdam werkt dat niet zo en zal het de komende jaren ook niet zo gaan werken. Wat dat betreft is het in Rotterdam te complex vanwege de hoogbouw waarvoor nog geen oplossing is.
De chip dient nu nog vooral de gemeente. Ze willen graag weten hoeveel bakken er zijn en kunnen nu ook van ‘verdwaalde’ bakken achterhalen wie de eigenaar is. In het huidige systeem weet de gemeente niet hoeveel bakken er in omloop zijn. Het maakt ook maatwerk mogelijk (een groot gezin kan meerdere zelfde bakken krijgen bijvoorbeeld). Ook bij diefstal en misbruik kan men handelen.

Zoals eerder opgemerkt gaan ze niet beboeten. Wel kan het zijn dat de ophaaldienst in de bak kijkt en dan kan beslissen de bak niet mee te nemen. Er komt dan een kaartje aan te hangen. Een waarschuwing dat het niet goed aangeleverd is. Datzelfde geldt ook voor te zware bakken. Het is vooral vervelend voor jezelf omdat jouw bak dan blijft staan. Dat is
geen verandering ten aanzien van het beleid nu!

Er is protest vanuit de gebiedscommissies. Hoe zit dat precies?
De gebiedscommissie stuurt een brief aan de inwoners van onze wijk om te achterhalen wat er leeft. Deze brief is een protest tegen het geheel. Dat wil zeggen dat men opmerkingen heeft bij de ruimte die de bakken innemen en het ophalen van slechts een
keer per week wat betreft restafval. De gebiedscommissies gaan een enquête uitzetten. De projectleider verwacht er niet veel van omdat over het algemeen slechts 2% van de mensen reageert en dat de informatieavonden matig bezocht zijn.

Op de website van de gemeente is veel informatie te vinden en u kunt ook zelf de afvalcoach benaderen. Hij staat voor u klaar!