Recente auto-inbraken in onze wijk

Beste bewoners van de ‘Heide-Bes’-buurt

De afgelopen weken is onze buurt geteisterd door mensen die in auto’s inbreken en een ravage achterlaten. Behalve materiële schade is ook de emotionele schade, het gevoel van onveiligheid, groot.

Afgelopen vrijdag, 12 april 2019, hebben een aantal bewoners waaronder een bestuurslid van ‘Heide-Bes’ gesproken met de wijkagent. Hij stelde een aantal concrete maatregelen voor zoals een camera richten op de auto, de auto van alarm voorzien, de dealer vragen hoe je de auto beter kunt beveiligen en natuurlijk alarm slaan wanneer er iets verdachts aan de gang is (112 bellen bij heterdaad, anders het algemene nummer 09008844). Ook verlichting is niet onbelangrijk.

Daarnaast surveilleert de politie extra, in herkenbare – en onherkenbare politievoertuigen.

Waakzaamheid is geboden. Laten we met elkaar zorgen voor een veilige buurt. Wanneer meer maatregelen gewenst zijn, wil ‘Heide-Bes’ graag meedenken.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van de bewonersorganisatie ‘Heide-Bes’