Wie heeft er belangstelling voor een nutstuin?

In onze samenleving groeit de behoefte aan kleinschaligheid en aan directe binding met de eigen omgeving. Ook groeit bij mensen de behoefte om meer grip te krijgen op de voedselketen. Eigen groente telen ‘in de achtertuin’ is weer hip en hot. Kijk maar naar de talrijke stadsinitiatieven.
Enkele wijkbewoners van de onze buurt, Ben de la Mar en Rudy Schoonveld, willen een ‘nutstuinproject’ starten. In dit project willen we samen met medebewoners ervaringen opdoen met, voornamelijk biologisch, tuinieren. We zijn in overleg met de kinderboerderij De Blijde Wei om te kijken of zij hiervoor een stuk grond ter beschikking kunnen stellen.
Mensen kunnen in dit project met wederzijdse ondersteuning hun eigen nutstuin beplanten met groenten en fruit, onderhouden en de opbrengst gebruiken. Een deel van de opbrengst wordt aan de kinderboerderij geschonken. Bezoekers van de kinderboerderij kunnen dan straks niet alleen zien waar ons voedsel vandaan komt, maar ook tegen een kleine vergoeding zelf groenten en fruit mee naar huis nemen. Het is ook voorstelbaar dat de tuin wordt opgenomen in het educatieve programma van de kinderboerderij.
De educatieve dienst van de kinderboerderij biedt aan de deelnemers eenmalige ondersteuning bij het maken van een beplantingsconcept. Mensen ontmoeten elkaar in de eigen omgeving rond het thema ‘eigen moestuin’ en het wijkleven wordt door de samenwerking met de kinderboerderij verrijkt.
Deelnemers betalen een bedrag voor de onkosten van het project. Wij denken aan circa  125,– afhankelijk van de grootte van de tuinen. Wat aan het eind van het kalenderjaar van dit bedrag overblijft, wordt geschonken aan Stichting Vrienden van de kinderboerderij. De inrichting van de plek vereist een investering. Gedacht wordt hierbij aan hekwerk om de tuin konijnvrij te houden,  omploegen van de grond, materiaal voor compostbak, ed. Voor deze investeringen wordt in overleg met de kinderboerderij een begroting opgesteld. Voor dekking van de kosten wordt ingezet op fondsen, zoals bewonersinitiatief.
We willen in maart 2015 met het project starten. Wij zoeken medebewoners van de Heidebes buurt die ook interesse hebben in een dergelijke nutstuin en die mee willen helpen het initiatief van de grond te trekken. Neem contact op met ons.

Rudy Schoonveld
06-538.720.22
rudys@box.nl

Buurtpaella-maaltijd 21 juli 2014

Wellicht heeft u op vrijdagavond 19 juli in de buurt van de Kraaiheide/Struikheide van intense knoflook- uien- en olijfoliegeuren meegenoten? Klopt: de voorbereidingen van de buurtpaella waren tien in volle gang, in de tuin van Kraaiheide 13 (Maarten en Angela).
De blokken rond het gemeenteparkje, gelegen achter de woningen aan de Struikheide 3-13 en Kraaiheide 1 – 27 houden met enige regelmaat een gemeenschappelijke barbecue op het grasveld. Afgelopen zondag werd voor een nieuw idee gekozen: een grote paellamaaltijd. De enthousiaste koks, Maarten, Andries en Jaap serveerden aan 17 bewoners en enkele kinderen hun paella. We hebben er echt van mogen genieten en de weergoden waren ons zeer gunstig gezind. Het liep al tegen koffietijd toen een regenbui het gezelschap naar hun woonverblijf deed “afdruipen”.
Inmiddels hebben de buurtgenoten afgesproken om “tussen oud en nieuw” weer iets op hun grasveld te organiseren.
Het wordt zeker steeds gezelliger en de onderlinge band groeit.

Een hartelijke groet,
Namens de koks Maarten van Geldrop en Andries Stam, en onze buurtgenoten,
Jaap van Meerkerk
buurtpaella_1buurtpaella_2

buurtpaella_3