Thema-avond “vloer- en bodemisolatie” 20 april 2016

Woensdag 20 april 2016 om 19.30 uur in De Gerard Goosenflat, Thomas Mannplaats 150, 3069 NE Rotterdam.

Na 750 warmtefoto’s, ca. 150 bezoekers van de adviesdagen op 6 en 10 februari en de goed bezochte ledenvergadering van 17 februari 2016 stond de WoonWijzerWagen op 23 maart 2016 bij de Keizershof. In de WoonWijzerWagen zijn ca. 25 bezoekers geweest en 15 adviesgesprekken gevoerd.

(C) Roel Dijkstra Fotografie / Foto Fred Libochant Rotterdam / WoonWijzerWagen waar geinteresseerde bewoners informatie kunnen krijgen over energiezuinig maken van de woning

(C) Roel Dijkstra Fotografie / Foto Fred Libochant
Rotterdam / WoonWijzerWagen waar geïnteresseerde bewoners informatie kunnen krijgen over energiezuinig maken van de woning

Zie ook: http://www.rotterdamenergiebesparing.nl/nieuws/woonwijzerwagen-in-de-heide-bes-buurt/

Daarnaast voerde de WoonWijzerWinkel meer dan 25 onderzoeken of scans van woningen uit. Er is gekozen om voor iedereen een uitgebreide scan voor € 25,– aan te bieden, omdat zoveel buren een rapport wilden. Wat we over onze huizen willen weten op het gebied van duurzaamheid is hiermee ongeveer bekend en zijn we klaar voor de volgende stap, de eerste thema-avond “vloer- en bodem isolatie” en deze heeft een 2-ledige opzet:

  1. Verdere informatieverstrekking over de mogelijkheden, methodes en voordelen van vloer- en bodem isolatie
  2. De vorming van groepjes belangstellenden, die samen dergelijke isolatiemaatregelen willen laten uitvoeren, met het doel een zo groot mogelijk inkoop voordeel te behalen.

De WoonWijzerWinkel organiseert deze avond met medewerking van ‘Heide-Bes’. De door de WoonWijzerWinkel voorgestelde leveranciers zijn gecontroleerd op kwaliteit en komen uit onze regio. Tijdens deze avond gaan we na of we onze wensen voor uitvoering van deze isolatiewerkzaamheden kunnen bundelen. De bewoners sluiten individueel een overeenkomst met één van deze leveranciers, onder de kortingsvoordelen van het totaal van het aantal opdrachten. De gemeente Rotterdam stelt een subsidie van € 100,- beschikbaar voor elke bewoner, die een isolatieklus laat uitvoeren. Zie:  http://www.rotterdamenergiebesparing.nl/nieuws/woning-isoleren-de-gemeente-draagt-bij/

Tot ziens op woensdag 20 april 2016 om 19.30 uur in: De Gerard Goosenflat, Thomas Mannplaats 150, 3069 NE Rotterdam.

Namens de commissie ‘Heide-Bes’ met Energie, Jolt Oostra, energie@heidebes.nl