Thema avond over zonnepanelen en zonne-energie.

Op woensdag 31 augustus 2016 om 19:30 uur geeft de WoonWijzerWinkel uitleg over zonne-energie. Daarbij komen allerlei aspecten rond de te verwachten opbrengst, de installatie, aanschafkosten enz. van zonnepanelen aan de orde.  De leden van de commissie “Heide-Bes met energie” van de Bewonersvereniging zijn hier ook aanwezig om uw vragen te beantwoorden en iedereen van een drankje te voorzien. De plek is het welbekende huis van de wijk: Gerard Goosenflat (Thomas Mannplaats 150).

Na afloop vindt u de presentatie op deze website of in uw mailbox, wanneer uw mailadres bij ons bekend is.

Wij hopen u op 31 augustus te mogen begroeten

Tot dan (en wellicht voor die tijd een prettige vakantie)

Met vriendelijke groet

Heide-Bes met Energie

Jolt Oostra

Thema-avond “vloer- en bodemisolatie” 20 april 2016

Woensdag 20 april 2016 om 19.30 uur in De Gerard Goosenflat, Thomas Mannplaats 150, 3069 NE Rotterdam.

Na 750 warmtefoto’s, ca. 150 bezoekers van de adviesdagen op 6 en 10 februari en de goed bezochte ledenvergadering van 17 februari 2016 stond de WoonWijzerWagen op 23 maart 2016 bij de Keizershof. In de WoonWijzerWagen zijn ca. 25 bezoekers geweest en 15 adviesgesprekken gevoerd.

(C) Roel Dijkstra Fotografie / Foto Fred Libochant Rotterdam / WoonWijzerWagen waar geinteresseerde bewoners informatie kunnen krijgen over energiezuinig maken van de woning

(C) Roel Dijkstra Fotografie / Foto Fred Libochant
Rotterdam / WoonWijzerWagen waar geïnteresseerde bewoners informatie kunnen krijgen over energiezuinig maken van de woning

Zie ook: http://www.rotterdamenergiebesparing.nl/nieuws/woonwijzerwagen-in-de-heide-bes-buurt/

Daarnaast voerde de WoonWijzerWinkel meer dan 25 onderzoeken of scans van woningen uit. Er is gekozen om voor iedereen een uitgebreide scan voor € 25,– aan te bieden, omdat zoveel buren een rapport wilden. Wat we over onze huizen willen weten op het gebied van duurzaamheid is hiermee ongeveer bekend en zijn we klaar voor de volgende stap, de eerste thema-avond “vloer- en bodem isolatie” en deze heeft een 2-ledige opzet:

  1. Verdere informatieverstrekking over de mogelijkheden, methodes en voordelen van vloer- en bodem isolatie
  2. De vorming van groepjes belangstellenden, die samen dergelijke isolatiemaatregelen willen laten uitvoeren, met het doel een zo groot mogelijk inkoop voordeel te behalen.

De WoonWijzerWinkel organiseert deze avond met medewerking van ‘Heide-Bes’. De door de WoonWijzerWinkel voorgestelde leveranciers zijn gecontroleerd op kwaliteit en komen uit onze regio. Tijdens deze avond gaan we na of we onze wensen voor uitvoering van deze isolatiewerkzaamheden kunnen bundelen. De bewoners sluiten individueel een overeenkomst met één van deze leveranciers, onder de kortingsvoordelen van het totaal van het aantal opdrachten. De gemeente Rotterdam stelt een subsidie van € 100,- beschikbaar voor elke bewoner, die een isolatieklus laat uitvoeren. Zie:  http://www.rotterdamenergiebesparing.nl/nieuws/woning-isoleren-de-gemeente-draagt-bij/

Tot ziens op woensdag 20 april 2016 om 19.30 uur in: De Gerard Goosenflat, Thomas Mannplaats 150, 3069 NE Rotterdam.

Namens de commissie ‘Heide-Bes’ met Energie, Jolt Oostra, energie@heidebes.nl

 

Heel ‘Heide-Bes’ gaat op de foto: Gratis warmtefoto met energieadvies

Hoe komt u te weten waar in uw huis warmte lekken zijn? Dat kan met een warmtefoto van de woning. Deze foto laat zien waar er in de gevel (veel) warmte verloren gaat. Energie waar u wel voor betaalt, maar geen plezier van hebt. Om te zien waar er aan de voorzijde van uw woning warmteverlies is, worden er deze winter warmtefoto’s gemaakt door de gemeente Rotterdam. Deze kunt u gratis komen bekijken. Voor de gratis warmtefoto met energieadvies werkt de energiecommissie ‘Heide-Bes’ samen met de gemeente Rotterdam en het onafhankelijke energieloket WoonWijzerWinkel. Iedereen in onze buurt krijgt per post informatie om de foto’s te bekijken.warmtefoto
Op nevenstaande voorbeeld ziet u hoe warmteverlies vertaald wordt in verschillend kleuren: bij vlakken met donkerblauwe kleuren is er weinig verlies, via lichtgroen en geel neemt het verlies toe. Bij de rode en witte vlakken is het verlies heel groot. Dit zijn dan ook de actiepunten voor de woning.
U krijgt zo dus aanwijzingen, waar u moet zijn om energie te sparen en het comfort te verhogen. Een mogelijk advies hier: tochtstrip bij het benedenraam en dubbel glas op de bovenverdieping.
Ook is het interessant om op andere onderwerpen verder in te gaan. Dit zijn onderwerpen die u niet direct op de foto ziet, maar die wel met verliezen te maken hebben. Bijvoorbeeld  het verhogen van het wooncomfort en de toepassing van vloerisolatie.

Planning:
Foto’s maken:                                                                                midden januari 2016
Uitnodigingsbrief van de gemeente Rotterdam:                              direct na maken foto’s
Foto’s individueel bespreken:                                                         begin februari 2016
Ledenvergadering met samenvatting en mogelijk vervolgstappen: 17 februari 2016

Wij zijn bereikbaar via de mail: energie@heidebes.nl