Aardwarmteproject in Bergschenhoek

Na telefonisch overleg van Agnes Reichardt (lid bestuur ‘Heide-Bes’) met Loes Elshof (Omgevingsmanager Wayland Energy) hebben we bijgesloten document met Q&A ontvangen met de volgende toelichting:
Hierbij stuur ik u zoals toegezegd wat aanvullende informatie over het aardwarmteproject in Bergschenhoek. Mocht u of andere bewoners naar aanleiding hiervan vragen hebben, kunt u of kunnen zij contact met mij opnemen.
Zijn er aanvullende verzoeken, zoals een informatiebijeenkomst voor bewoners, dan is Wayland Energy graag bereid hieraan mee te werken.

ALV verenigingsjaar 2020 uitgesteld

In verband met de Corona-maatregelen heeft het bestuur besloten de ALV uit te stellen tot september/oktober 2021. Wij hopen dan weer onze leden te kunnen uitnodigen. Als t.z.t. de situatie nog zo zijn dat een bijeenkomst niet mogelijk is dan zal er een vergadering on line worden georganiseerd.

Verblijfsplek Rottebanbrug-vervolg

Via verschillende kanalen zijn er bij het bestuur van ‘Heide-Bes’ diverse reactie binnen gekomen betreffende de plannen “verblijfsplek Rottebanbrug”. Deze reacties zijn verzameld en verwerkt in een brief welke tijdens de bestuursvergadering op woensdagavond  10 maart 2021 is vastgesteld. Deze brief is d.d. 12 maart per email verstuurd naar mevrouw Banus van Staatsbosbeheer.

Aanspreekpunt namens ‘Heide-Bes’ is Jolt Oostra. Reacties kunt u onder het bericht plaatsen.

 

Verblijfsplek Rottebanbrug

In het project ‘Verblijfsplek Rottebanbrug’ maken we (Staatsbosbeheer) een nieuwe inrichting bij de brug, zodat dit punt aantrekkelijker wordt om te verblijven. De plek is een belangrijke verbinding tussen land en water.
Onderdeel van de eerste ideeën is het verwijderen van een stuk fietspad direct langs de Rotte om daar ruimte te maken om te zitten en om het ook voor kanovaarders gemakkelijker te maken hun kano de kant op te tillen om over te stappen naar het Hoge Bergse Bos of op een fiets hun tocht te vervolgen of om even aan land te gaan om te pauzeren.
Het oversteekpunt van brug naar de Rottebandreef en de andere kant op richting Ommoord is natuurlijk ook een knelpunt in de huidige situatie en dat willen we met een nieuwe inrichting verbeteren en veiliger maken. Verder krijgt één van de Rottekijkers hier een tijdelijke plek.
Op de projectpagina over de ontwikkeling Rottebanbrug is dit project nader toegelicht.

Hierbij een presentatie van de eerste verkenning  en schetsen als presentatie opgenomen.

Het project heeft samenhang met het ontwikkelingsplan Rottemeren. U vindt informatie op de website van het Recreatieschap en documentatie van het ontwikkelplan.

RACECIRCUIT OMMOORD

In onze INFO van mei 2020 is een artikel opgenomen “Racecircuit Ommoord” naar aanleiding van klachten uit de buurt over verkeersgedrag, met name op de President Wilsonweg richting Nesseweg. Als actie hebben we een oproep gedaan aan de leden om een commissie te vormen die hiermee aan de slag zou gaan. Daar is enige reactie op gekomen en heeft een 3-mans-commissie opgeleverd. Via een hiervoor aangemaakte app-groep is er geïnventariseerd hoe we te werk zouden gaan en dat leidde tot het plan om een enquête te houden. Op de vraag, wat zijn goede vragen die we kunnen stellen is geen input meer gekomen. Mede doordat de klachten verstomden is de aandacht geheel verloren gegaan. We hebben de indruk dat de recente politiecontroles in de wijk, en het seizoenskarakter van het racen, de klachten heeft doen verstommen. Mocht het wederom nodig lijken toch weer de barricaden op te gaan dan zullen we dat niet nalaten, uiteraard met inzet van onze achterban.

Henk Berkhof

Jubileumfeest Blijde Wei

Het jubileumfeest op zondag 28 mei, is/werd druk bezocht. Rond 14:00 uur werd bekend gemaakt welke genomineerde in aanmerking kwam voor de laatste vijf kleine kippen, inclusief een gouden kip voor de meest vergaarde stemmen. Welnu, de winnaars staan op de foto v.l.n.r. Bibliotheek Ommoord, Ommoordse Veld Open & Groen, Opzoomer Mee werkgroep ,,Lief en leed” en de Blijde Wei. De gouden kip was voor actiegroep A13-16, en werd dus uitgereikt aan de personificatie daarvan, Paul Scheublin!

Automatische incasso contributie

Er is bij de ALV (februari 2016) aangegeven dat er dit jaar via automatische incasso de opdracht gegeven gaat worden aan de banken om de bijdrage van 2016 te innen. In dit bericht leest u hier meer over.

Waarom via automatische incasso
De penningmeester van vorig en jaar en de penningmeester van dit jaar hebben een enorme daling gezien in de jaarlijkse betalingen van de leden. Omdat we uit gesprekken merken dat er geen kwade wil is, maar men gewoon vergeet te betalen, hebben we naar een oplossing hiervoor gezocht. De oplossing is automatische incasso, hierbij hoeft u niet meer te onthouden of u wel of niet hebt betaald.

Hoe werkt incasseren via de bank
Ons boekhoudprogramma maakt een opdracht aan en dat bestand gaat naar onze bank. De ING bank. De rekeningen worden uitgelezen en iedereen krijgt keurig een berichtje dat de ‘Heide-Bes’ een bedrag van €6 wil gaan afschrijven over 6 dagen.

Werkt het echt zo voordelig
Ja, het innen kan in 1 ronde en alles kan dan op 1 datum bij de vereniging binnen zijn. De binnenkomst van de betalingen gaat dan ook automatisch in de boekhouding. En bovendien hebben de bewoners er dan geen omkijken naar.

Ik wil niet dat er automatisch geld van mijn rekening afgeschreven gaat worden
Als u om wat voor reden dan ook absoluut niet wenst dat er automatisch geld van uw rekening wordt afgeschreven (al is het maar € 6 per jaar), neem dan contact op met onze penningmeester en bespreek de alternatieven.

Vragen ?
Bel of beter nog mail naar de penningmeester op penningmeester@heidebes.nl of op 0624413410.

‘Heide-Bes’ bestuur